Alaaddin EGEMENOĞLU

Danışman

29.09.1989 tarihinde İstanbul ili, Fatih ilçesinde doğdu. Babası göz doktoru, annesi ise ev hanımı olup tahsil hayatını İstanbul’da tamamladı.

2007 yılında İhlas Kolejinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 2012 yılında mezun oldu. 2013 yılında stajını tamamlayıp; fiilen avukatlığa başladı. 2017 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programından yüksek onur belgesi ile mezun oldu ve aynı yıl Kamu Hukuku Doktora programına başladı.

2 yıl çalıştığı bürolarda ve şirket avukatlıklarında elde ettiği iş hayatı ve 7 yıl ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında öğretim görevliliği tecrübesi ile 2019 yılı Ocak ayından itibaren Mkoç hukuk bürosuna destek vermektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Eserleri:
1. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
2. Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.
3. Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022.
4. Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022.
5. Gerekçeli Ceza Mevzuatı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.
6. Yargıtay Kararları Işığında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Tehdit Suçu, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 4/1, İstanbul 2017, s. 59-102.
7. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 12 Kapsamında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Personele Karşı İşlenen Suçlarda Soruşturma Usulü, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk’a Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 1389-1411.

Uzmanlık alanları ; Ceza hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Sağlık Hukuku

CV