Vefat halinde yapılacak işler

Avrupa’da yaşayan ve Türkiye’de mal varlığı bulunan vatandaşlarımızın vefatı halinde defin işlemlerinin ardından çok kısa süre Türkiye’de kalıp ardından yeniden Avrupa’ya dönen kişiler, arkalarında yapılması gereken birçok komplike iş ile karmaşık prosedür içeren mirasçılık problemlerini de bırakmaktadır. Bu durumda vefat eden kişinin mirasçılarının yapması gereken işler ile bu işlerin takibi, sonuçlandırılmasında izlenecek adımlar / prosedür kısaca şu şekildedir:

Öncelikle vefat kaydının nüfus vs resmi makamlara bildirilip işlenmesi, cenazenin (genellikle) Türkiye’ye nakli, defin işlemlerinin yapılmasıdır. Bu işlemler için yapılacak (cenazenin nakli vs) masraflar çoğunlukla vefat eden kişinin mevcut cenaze sigortası tarafından karşılamaktadır.

Defin işlemlerinin ardından mirasçılık belgesi / veraset ilamı alınmalı ve vefat edenin mirasçıları ile miras hisseleri ortaya konmalıdır.

Sonra vefat eden kişinin Türkiye’deki terekesi / mal varlığı ( tapu, araç, banka hesabı, hisse senedi, kiralık kasa bilgileri, sigortaları, emekli maaşı vs gelirleri, hakkındaki tüm dava ve icra dosya bilgileri, borç ve alacakları, şirket ortaklıkları, varsa tapulu mallarındaki kiracılara ait detaylı bilgiler ile adına kayıtlı her türlü abonelik ) bilgilerine ihtiyaç vardır.


Bu bilgiler toplandıktan sonra vefat eden kişiye ait malların vefat anındaki değerleri tespit edilerek, bu rakamlar üzerinden ilgili Vergi Dairesine beyanname verilecektir. Varsa tapu, araç vs mal varlıklarının birikmiş eski vergi borçları ile Veraset ve İntikal vergileri ödenip ilişikleri kesildikten sonra tüm mirasçılar adına devir, intikal, tescili teslim işlemleri ayrı ayrı yapılacaktır.


Bunun ardından da (varsa) vefat eden kişi adına mevcut tüm (elektrik, su, doğalgaz, telefon, GSM, uydu ve tv vs) abonelikleri ile vergi ve belediye(er) deki mükellef kayıtları kapatılacaktır.

Taşınmazların tamamı için yeni malikler / mirasçılar adına vergi / mükellef kaydı açılarak borçlarının düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Eğer kirada olan taşınmazlar var ise bunlar için de kiracılara vefat durumunu ve ilerleyen dönemlerde kira ödemlerini nereye, nasıl ve hangi şekilde ödemesi gerektiğini bildirir ihtarname gönderilmesi gerekmektedir.

Vefat edenin Türkiye’de aldığı bir emekli maaşı, ya da güncel resmi ücretli / maaşlı çalışması varsa bu durumda mirasçılarına intikal edecek emekli maaşı da olabilecektir. Bu konunun da araştırılması ve SGK dan takibi gerekmektedir.

Mirasın borca batık (mal varlığı ile alacakların borçları karşılamayacak miktarda) olması durumu ile mirasçılar arasındaki mal varlığı / miras paylaşımı / izalei şüyuu davaları konularını inşallah ilerde ayrı bir yazımızda değerlendirmeye çalışacağız.

Yukarda değinilen tüm işlemlerin hak kaybına uğranılmaması için profesyonelce takip edilmesini tavsiye ederiz.

Hak ve taleplerinizin Türkiye’de sizin adınıza takip ve neticelendirilmesi konularında 30 yıllık tecrübemizle başta İstanbul merkezi olmak üzere ülkemizin tamamına yakınındaki anlaşmalı avukatlık büro ve ofislerimiz aracılığı ile hizmet vermekteyiz.

Bu gönderiyi paylaş